Zapytania ofertowe

W związku z realizacją przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk i Stowarzyszeniem Św. Celestyna, projektu „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” dofinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni”, zapraszamy do składania ofert na poniższe postępowania:

Informacja o wyłonieniu wykonawcy zamówienia - dostawa tonerów

Informacja o wylonieniu wykonawcy zamowienia - dostawa tonerow Pryzmat.doc Informacja o wylonieniu wykonawcy zamowienia - dostawa tonerow Pryzmat.doc (95.2 kB)

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl