Targi Pracy III edycja

W dniu 8 kwietnia 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej odbyła się III edycja Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier DSW.

Udział w Targach wzięli:

 • Bim Bam Bom - Niepubliczne przedszkola
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • Call Center Inter Galactica
 • Credit Suisse
 • Fundacja Familijny Poznań (Oddział we Wrocławiu)
 • Freightex
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Krajowy Rejestr Długów
 • Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej
 • Wrocław Global Forum 2017
 • Biuro Karier DSW

pliki/asesor/BK/obrazy/Targi Pracy III (1).jpg pliki/asesor/BK/obrazy/Targi Pracy III(2).jpg

pliki/asesor/BK/obrazy/Targi Pracy III(4).jpg pliki/asesor/BK/obrazy/Targi Pracy III(6).jpg

pliki/asesor/BK/obrazy/Targi Pracy III(3).jpg pliki/asesor/BK/obrazy/Targi Pracy III(5).jpg

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl