Szkolenie z problematyki równości płci

W dniu 31.05.2011 r. w ramach realizowanego projektu: ,,Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu równości płci dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników administracyjnych i dydaktycznych DSW.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • Społeczną konstrukcję płci kulturowej (gender);
  • Stereotypy płci, przejawy dyskryminacji w wybranych sferach życia społecznego;
  • Historię polityki równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  • Gender mainstreaming w projektach i programach;
  • Dobre praktyki z zakresu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w wybranych sferach życia społecznego.

Szkolenie poprowadziła p. Marta Wysogląd. 

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl