Spotkania członków KRP

Podczas spotkań, których celem jest  wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, w wyniku dyskusji rodzą się interesujące pomysły i idee, które pozwalają udoskonalać współpracę na linii pracodawcy a środowisko akademickie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (więcej o celach KRP można przeczytać w statucie organu).

W spotkaniach KRP uczestniczą:

1) Przedstawiciele pracodawców.

2) Przedstawiciele zrzeszeń pracodawców.

3) Przedstawiciele Uczelni.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl