Specjalność "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego" współfinansowana ze środków UE

Studia I stopnia na kierunku Administracja, na specjalności: "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego" są studiami o charakterze interdyscyplinarnym, łączącymi wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zespoły reagowania kryzysowego i inne. 

W trakcie studiów na specjalności: "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego" są realizowane przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe, student odbywa 4 tygodniową praktykę zawodową oraz uczy się języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) specjalistycznego. 

Naukę na specjalności: "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego" zakończy napisanie przez studenta pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego przez niego promotora, a następnie egzamin dyplomowy. W tym celu od IV semestru studiów student uczestniczy w seminarium dyplomowym.

UWAGA!

Dla osób zainteresowanych studiami na w/w specjalności przygotowana została także oferta niestacjonarnych studiów płatnych.*

* Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się grupy minimum 35 osób.

Plan zajęć III rok ABiPP - studia niestacjonarne

3_rok_ABIPP_sem_6_r.ak._2014-15L.pdf 3_rok_ABIPP_sem_6_r.ak._2014-15L.pdf (90.8 kB)

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl