Rzeczniczka studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

pliki/asesor/BK/obrazy/Wiola Boczar.jpg

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci!

Informujemy, że na wniosek Prorektor ds. kształcenia Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powołał z dniem 1 października 2013 Rzeczniczkę studentów i doktorantów z niepełnosprawnością - Wiolettę Boczar.

Główne zadania Rzeczniczki Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością:

1. Reprezentuje wewnątrz Uczelni i poza Uczelnią interesy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

2. Uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

3. Pośredniczy w przepływie informacji pomiędzy środowiskiem studenckim  a Działemem Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.

4. Podejmuje i organizuje przy wsparciu Działu WESiDzN inicjatywy rozwojowe dla studentów i doktorantów DSW.

5. Działa na rzecz przestrzegania i podnoszenia standardów dotyczących traktowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

Kontakt

Rzeczniczka studentów i doktorantów z niepełnosprawnością Wioletta Boczar pełni dyżury:
w poniedziałki od godz. 1300 do godz. 1500
Biuro Karier DSW,
ul. Strzegomska 47, pok. 107
Zaprasza też do kontaktu e-mailowego: rzecznik.niepelnosprawnosc@dsw.edu.pl

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl