Pracodawcy współpracujący z BK DSW

Human Partner Sp. z o.o.

pliki/asesor/BK/obrazy/Logo Human Partner kolor.jpg

Human Partner Sp. z o.o. to jedna z wiodących firm branży doradczo-szkoleniowej w Polsce.

Specjalizuje się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na realizację inwestycji oraz projektowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje pracowników.

Naszym klientom proponuje kompleksowe rozwiązania, które mają wesprzeć długofalowy rozwój przedsiębiorstw. Dopasowuje kompetencje pracowników do określonych celów i potrzeb, przez co zwiększa efektywność ich działań. Wspiera pracę liderów i ich zespołów - dostarcza metodykę oraz narzędzia.

Istnieje możliwość odbywania praktyk i staży.

strona internetowa

 

Fundacja Familijny

pliki/asesor/BK/obrazy/logo_familijny Wroclaw.png

Fundacja powstała we wrześniu 2001 roku, jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Od momentu powstania, Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Zrealizowała kilkaset projektów dotowanych przez różnego rodzaju podmioty.

Priorytetem Fundacji stała się reakcja na samodzielnie zdiagnozowany w 2004 roku problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który wynikał z warunków ekonomicznych rodzin z dziećmi oraz braku dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania. Zdając sobie sprawę, jak ważny jest ten okres życia w rozwoju każdego dziecka, Fundacja uruchomiła unikatową w skali kraju sieć ośrodków przedszkolnych, które zapewniały bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi.

strona internetowa

 

Coyote Logistics

pliki/asesor/BK/obrazy/Coyote_logo.png

Coyote Logistics believes in doing the right thing every time.

For shippers. For transportation providers. For each other. Coyote Logistics provides full, heavy, part, and mega road transport options, including temperature-control and ADR, as well as transportation management solutions to shippers in all industries, from small businesses to multinational corporations.

Every day we’re identifying the right equipment for shippers’ freight from a growing network of prequalified local, regional, and international transportation providers. Powered by proprietary technology, smart people, and resounding commitment to service, Coyote Logistics is unwavering in its mission to provide the best service in the industry. When we say we’re going to do it, we’ll get it done. No Excuses.

strona internetowa

 

Agencja Artystyczna Pro Musica Sp. z o.o.

pliki/asesor/BK/obrazy/Pro Musica_logotyp.jpg

Jej głównym celem jest promocja młodych, utalentowanych artystów w Polsce i zagranicą oraz upowszechnianie kultury wyższej, szczególnie muzyki klasycznej. Agencja prowadzi działalności w zakresie kultury i sztuki poprzez ich promocję, wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych m. in. organizację warsztatów dla dyrygentów i śpiewaków.

strona internetowa 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

pliki/asesor/BK/obrazy/DWUP_logotyp.png

W Województwie Dolnośląskim działają cztery Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu. Są to wyspecjalizowane komórki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zajmujące się świadczeniem usług poradnictwa zawodowego. Najstarsze Centrum mieści się we Wrocławiu - istnieje od kwietnia 1997r.

strona internetowa

 

City Brand

pliki/asesor/BK/obrazy/City Brand_logotyp.png

City-Brand Energia Odnawialna jest wysoko wyspecjalizowaną firmą doradczą skupiającą ekspertów m.in. z dziedziny: energetyki, ciepłownictwa, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej czy budownictwa energooszczędnego. Organizuje specjalistyczne szkolenia i konferencje dla rynków regulowanych. W City Brand pracują eksperci w zakresie organizacji szkoleń wewnętrznych „szytych na miarę”.

strona internetowa

 

Dash Dot Creations

pliki/asesor/BK/obrazy/Dash Dot_logotyp.jpg

Studio animacji i grafiki komputerowej z Wrocławia. Świadczy wysokiej jakości usługi z zakresu grafiki i animacji na potrzeby reklam, gier komputerowych i prezentacji multimedialnych.

Utalentowany zespół grafików i plastyków i jego wszechstronność i profesjonalizm, a także zdobyte doświadczenie pozwalają na tworzenie kompleksowych projektów jak również wzięcia udziału w poszczególnych etapach produkcji.

strona internetowa

 

Dolnośląscy Pracodawcy. Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan.

pliki/asesor/BK/obrazy/Dolnoslascy Pracodawcy_logotyp.png

 Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju Państwa biznesu.

Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowie indywidualni, pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy.

strona internetowa

 

Dolnośląska Loża BCC

pliki/asesor/BK/obrazy/BCC_logotyp.gif

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

strona internetowa

 

Fundacja Eudajmonia

pliki/asesor/BK/obrazy/Fundacja Eudajmonia_logotyp.png

Fundacja Eudajmonia powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr.εὐδαίμων eudaimon – szczęśliwy, dosł. mający dobrego ducha).

Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Fundacja  swoje  projekty i akcje adresuje do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia.

strona internetowa 

 

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

pliki/asesor/BK/obrazy/Komenda Miejska Policji_logotyp.png

Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymaniem porządku publicznego czuwa blisko 100 tys. policjantów wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów w komisariatach.Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

strona internetowa

 

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl