Podejmowana współpraca z pracodawcami

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej realizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmując m. in. takie działania jak:

  • Pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów poprzez rozpowszechnianie ofert pracy/praktyk/staży na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Uczelni a także przeprowadzanie wstępnej selekcji kandydatów do pracy.
  • Spotkania z pracodawcami dotyczące m.in.: budowania więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym, oceny jakości kształcenia w opinii pracodawców i studentów, monitorowania potrzeb rynku pracy, promocji kierunków kształcenia DSW.
  • Spotkania panelowe z pracodawcami, z udziałem ekspertów rynku pracy, kadry naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz studentów i absolwentów, dotyczące możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego studentów i absolwentów DSW.
  • Targi Pracy, podczas których pracodawcy mają okazję m.in. do przedstawienia swoich ofert pracy studentom i absolwentom DSW.
  • Promocja inicjatyw pracodawców na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Biura Karier.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl