Oferta dla studentów/absolwentów z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla studentów i absolwentów z niepełnosprawonością.

Jak szukać pracy będąc osobą niepełnosprawną - zapraszamy do lektury:

"Równe szanse na rynku pracy - czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną"

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego sprzętu zakupionego dla niepełnosprawnych studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu „Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej"

W BIBLIOTECE DSW można skorzystać z:

* dwóch zestawów komputerowych z monitorami LCD 22" SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK, słuchawkami LOGITECH, programami SUPERNOVA głośno-mówiącymi,

* syntezatora mowy AUTOLEKTOR,

* drukarki CANON iR1024i.

WAŻNE! Aby skorzystać z ww. możliwości należy przyjść do biblioteki z dowodem osobistym, legitymacją studencką oraz dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność (orzeczenie lub legitymacja). Dokumenty te są wymagane tylko przy pierwszej wizycie studenta.

W BIURZE KARIER DSW można dodatkowo wypożyczyć:

* notes brajlowski KAJETEK,

* notes brajlowski BRAILLE PEN,

* notes mówiący MILESTONE 312,

* dyktafon OLYMPUS WS-311,

* elektroniczną lupę powiększającą QUICKLOOK ZOOM.

Sprzęt i oprogramowanie zakupione zostało w ramach projektu „Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” realizowany jest w terminach 05.01.2009 – 30.11.2010 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest kompleksowy rozwój Uczelni w zakresie podwyższania jakości kształcenia.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl