Jak pisać dokumenty aplikacyjne?

Dokumenty aplikacyjne mogą być kluczem do drzwi pracodawcy. Od ich jakości zależy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

CURRICULUM VITAE

Każde CV składa się z pięciu podstawowych części, które połączone ze sobą stworzą najlepszą wizytówkę twojej osoby.

Te części to:

  1. Nagłówek
  2. Cel
  3. Wykształcenie
  4. Doświadczenie zawodowe
  5. Dodatkowe informacje

Nagłówek

Nagłówek powinien zawierać twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, e-mail i telefon.

Pamiętaj o przyklejeniu w prawym górnym rogu aktualnego zdjęcia legitymacyjnego. Nagłówek można umieścić po lewej stronie lub też dokładnie na środku górnej części cv.

Cel

Ta część powinna zawierać nazwę stanowiska o jakie się ubiegasz oraz określać w sposób zwięzły i jasno sprecyzowany, co pragniesz osiągnąć podejmując pracę w danej firmie.

Wykształcenie

Pamiętaj o zasadzie odwróconej chronologii: najpierw podaj informacje o wyższym wykształceniu – podaj nazwę uczelni, miejscowość, kierunek i specjalizację (nie zapomnij o datach!). W przypadku szkoły średniej wystarczy podać nazwę i miejscowość.

Napisz jeszcze:

- dane na temat ukończonych szkoleń, kursów

- o nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach naukowych, udziale w seminariach

Doświadczenie zawodowe

Ta część jest w większości przypadków najważniejszą częścią cv, ponieważ będzie miała ona największy wpływ na decyzję potencjalnego pracodawcy. Znów pamiętaj o zasadzie odwrotnej kolejności chronologicznej i podawaniu dat. Podaj okresy zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz nazwę miejsca zatrudnienia. Ważny jest zakres pełnionych przez ciebie obowiązków, rozległość kompetencji w zakresie podejmowanych decyzji.

Jeśli masz małe doświadczenie zawodowe, dołącz do listy wszystkie prace, nawet krótkoterminowe.

Informacje dodatkowe

W ostatniej części CV można zamieścić kilka dodatkowych informacji, które jednak powinny być przedstawione w sposób zwięzły i konkretny.
Z pewnością nie powinno się zapomnieć o umiejętnościach ogólnych, zawsze użytecznych:

- znajomość języków obcych (koniecznie określ ich stopień opanowania)

- obsługa komputera (tu także należy sprecyzować swoje kompetencje)

- posiadanie prawa jazdy

Pamiętaj! o klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

oraz

o odręcznym podpisaniu się!

 

LIST MOTYWACYJNY

BUDOWA LISTU MOTYWACYJNEGO

Dane personalne: imię i nazwisko, adres, telefon

Adresat listu:

Podajemy jego imię i nazwisko, tytuł zawodowy, ewentualnie posiadane stopnie naukowe, nazwę i adres firmy

Numer referencyjny:

Gdy odpowiadasz na ogłoszenie z gazety.

Warto też wskazać lakonicznie, czego nasz list dotyczy. Np.: Dotyczy: obsadzenia stanowiska działu marketingu

Przyczyna napisania listu:

Wyjaśnij dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie – nie zapomnij o grzecznościowym zwrocie pod adresem przedsiębiorstwa (np. napisz, że cenisz sobie markę, produkty firmy, zasady funkcjonowania, dynamikę rozwoju itp.)

Kwalifikacje:

To najważniejsza część listu!!!

Spróbuj przedstawić swój możliwie najbardziej pozytywny obraz. Podkreśl zalety, kwalifikacje, zaakcentuj, że predysponują Cię one do objęcia danego stanowiska (z racji np. wykształcenia, doświadczenia, dyspozycyjności, zdolności, odpowiednich predyspozycji psychicznych itd.)

Pamiętaj o przykładach!

Cel zawodowy:

Jeśli nie odpowiadasz na konkretne ogłoszenie, lecz chcesz jedynie zgłosić swoją kandydaturę, podaj interesujący Cię rodzaj pracy czy stanowisko. Gdy dana firma nie ma wolnych miejsc pracy, możesz zaznaczyć, iż prosisz o rozważenie Twojej kandydatury w przyszłości. Znajdziesz się wtedy w odpowiedniej bazie danych.

Zakończenie:

Zasugeruj jakąś formę dalszego kontaktu. Podziękuj za poświęconą Ci uwagę i wyraź nadzieję, że będziesz mógł się osobiście przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie zapomnij o końcowej formule grzecznościowej!

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl