Grupa Partnersko-Ekspercka

W celu ułatwienia studentom i absolwentom DSW wejścia na trudny i dynamicznie zmieniający się rynek pracy, w ramach realizacji projektu "Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego", powołana została Grupa Partnersko – Ekspercka w składzie:

  • prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun – do 31 stycznia 2013 r. Rektor DWSSP ASESOR, obecnie Kierownik Katedry Administracji DSW
  • dr Agnieszka Pawłowska – do 31 stycznia 2013 r. Dziekan DWSSP ASESOR, obecnie dydaktyk oraz Uczelniany Opiekun Praktyk DSW
  • Anna Tutak – Dyrektor ds. Funduszy UE Centrum Edukacji ATUT 
  • Rafał Cieślachowski – Główny Księgowy Stowarzyszenia Św. Celestyna 
  • Tomasz Wysoczański – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie

Głównym zadaniem ekspertów była diagnoza sektora służb publicznych i służb socjalnych pod kątem zarówno oczekiwań pracodawców względem kandydatów do pracy, jak i pod kątem możliwości rozwoju zawodowego studentów i absolwentów DSW.

Grupa aktywnie pracowała nad następującymi rezultatami:

  • sporządzeniem raportu „Absolwent w służbie społeczeństwu”; 
  • wypracowaniem narzędzi, za pomocą których DSW na bieżąco będzie monitorować zmieniające się potrzeby rynku pracy;
  • identyfikacją kluczowych kompetencji poszukiwanych i pożądanych w sektorze służb publicznych i służb socjalnych;
  • dostosowaniem programu nauczania na studiach wyższych do potrzeb rynku pracy;
  • wyposażeniem studentów i absolwentów DSW w wiedzę i umiejętności odpowiadające aktualnym potrzebom pracodawców.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl