Edycja 2018

Zakończyliśmy rekrutację do Programu. W tym roku wplynęło  5 zgłoszeń od studentów.  

W tej edycji pracuje ze sobą w relacji mentoringowej 2 Mentorów z 2 Mentee.
Spotkania będą odbywały się do końca czerwca.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji, zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier.

Nasi Mentee współpracują z Mentorami, któzy pracują w Agencji Artystycznej Pro Musica i Porta Capena Sp. z o.o.

 

Więcej o firmach:

pliki/asesor/BK/obrazy/Pro Musica_logotyp.jpg

Jej głównym celem jest promocja młodych, utalentowanych artystów w Polsce i zagranicą oraz upowszechnianie kultury wyższej, szczególnie muzyki klasycznej. Agencja prowadzi działalności w zakresie kultury i sztuki poprzez ich promocję, wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych m. in. organizację warsztatów dla dyrygentów i śpiewaków.

strona internetowa

 

Porta Capena oferuje szereg profesjonalnych rozwiązań IT dla biznesu. Praca z klientami z różnych stron świata wiąże się z ciągłą koniecznością poszukiwania rozwiązań najbardziej odpowiadających ich potrzebom. Porta Capena rozwiązuje nowe zadania oraz zmienia już istniejące projekty. Firma w efektywny sposób łączy istniejące rozwiązania z nowymi pomysłami w wyniku czego dostarcza hybrydowe rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie większej efektywności i wydajności.

strona internetowa

mentor:

Adam Błażowski – inżynier, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Tworzy rozwiązania informatyczne w branży efektywności energetycznej, współpracuje z Climate Knowledge and Innovation Community, europejskim publiczno-prywatnym partnerstwem dla innowacji dla klimatu. Dzięki narzędziom, które współtworzył uniknięto spalenia 11 mln m3 gazu ziemnego. 

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl