Dla Studenta /Absolwenta

Drodzy Studenci i Absolwenci DSW!

Biuro Karier, które działa z myślą o Was i pomaga w rozwoju naukowym oraz w aktywnym wejściu na rynek pracy, oferuje Wam:

PORADNICTWO INDYWIDUALNE:

  • OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH,
  • KONSULTACJE PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, list motywacyjny, formularze osobowe),
  • REORIENTACJĘ ZAWODOWĄ I WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA,
  • KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODU ORAZ STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ZE SPECJALNIE OPRACOWANYM PORTFOLIO.

PORADNICTWO NA ODLEGŁOŚĆ (DISTANCE COUNSELLING):

Udzielanie porad edukacyjno-zawodowych drogą internetową

Zadając pytanie doradcy zawodu i wysyłając je na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl, otrzymacie fachową odpowiedź.

PORADNICTWO GRUPOWE (warsztaty):

1. Sekcja: ŚCIEŻKA ZAWODOWA

2. Sekcja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

3. Sekcja: ROZWÓJ OSOBISTY

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warsztaty dla studentów DSW - grup zorganizowanych (6-12 osób), które po wybraniu tematu ustalają z Biurem Karier dogodny termin.

POŚREDNICTWO PRACY:

  • Pozyskiwanie ofert pracy, staży i praktyk (stała współpraca z pracodawcami)
  • Kontakt z organizacjami wolontaryjnymi

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: biuro.karier@dsw.edu.pl lub telefoniczny 71 358 27 68/24.

Pamiętajcie, że USŁUGI BIURA KARIER DSW (konsultacje, pośrednictwo pracy oraz warsztaty dla zorganizowanych grup studentów DSW) SĄ NIEODPŁATNE!

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl