Dla Pracodawcy

Szanowni Pracodawcy!

Wolne miejce pracy można zgłosić poprzez formularz oferty pracy, przesyłając go na adres e-mail:  biuro.karier@dsw.edu.pl, telefonicznie pod nr: 71 358 27 68 lub osobiście: Biuro Karier DSW we Wrocławiu ul. Wagonowa 9, pok. 1,3.

Zgłaszana oferta pracy powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwa i adres pracodawcy (REGON, NIP firmy),
 • nazwa stanowiska pracy (ewentualnie miejsce pracy),
 • wymagania wobec kandydata,
 • rodzaj i forma zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, etc.),
 • oferowane warunki prac,
 • data podjęcia pracy,
 • sposób rekrutacji (rodzaj kontaktu z pracodawcą),
 • dodatkowo: strona internetowa.

UWAGA: Pracodawcy zgłaszający wakat zobowiązani są do zaznaczenia aktualności oferty (decyduje data zakończenia rekrutacji) oraz przekazania informacji zwrotnej w przypadku zatrudnienia osoby skierowanej przez Biuro Karier DSW.

Nasze usługi w zakresie pozyskiwania potencjalnych kandydatów do pracy są nieodpłatne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Oferta Biura Karier DSW dla firm poszukujących pracowników:

Biuro Karier DSW pomaga pracodawcom m.in. przez:

 • udostępnianie ofert praktyk i staży zgłoszonych przez pracodawców wszystkim zarejestrowanym w Biurze studentom i absolwentom
 • poszukiwanie najodpowiedniejszych kandydatów, którzy w przyszłości mogą zasilić grono stałych pracowników
 • rozpowszechnianie na terenie Szkoły ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców
 • umożliwianie bezpośrednich kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez prezentacje firm na terenie uczelni, seminaria, konferencje itp.

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl