Artykuły 2015

Działalność w organizacjach pozarządowych a ścieżka kariery zawodowej

Organizacje pozarządowe rzadko kojarzone są przez młodych ludzi jako miejsca istotne dla przyszłego życia zawodowego. Znane są bardziej z możliwości społecznego zaangażowania się, realizacji zainteresowań czy pomocy innym. I słusznie, bo taka jest istota działania fundacji czy stowarzyszeń. Warto jednak przyjrzeć się aktywności społecznej także z perspektywy rozwoju zawodowego. Trzeci sektor jest stosunkowo łatwo dostępnym polem do działania, oferuje ciekawe możliwości i szanse nabycia kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców, a także miejsca odpłatnej pracy.

Więcej...

Komunikatywność i współpraca w zespole – kompetencje oczekiwane przez Pracodawców

Ostatnie badania z maja 2014 r. przeprowadzone wśród wrocławskich pracodawców na zlecenie Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego pokazują, jakich kandydatów poszukują obecnie Pracodawcy i do kogo kierują swoją ofertę rekrutacyjną. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI - Individual in-Depth Interview).

Więcej...

Młodość a bezrobocie – przeżycie, zrozumienie, zaakceptowanie i zmiana postawy w sytuacji braku pracy

Praca jest jednym ze źródeł satysfakcji, zadowolenia z życia, poczucia wartości. Często dzięki niej nawiązujemy inspirujące kontakty, nabieramy motywacji do działania. Praca zatem, poza zapewnieniem bytu materialnego, wzmacnia także nasz byt niematerialny. Jednak warto pamiętać o tym, że nawet najlepiej funkcjonujące państwa, zmagają się z problemem braku miejsc pracy dla wszystkich i sytuacją, gdy na rynku jest więcej osób zdolnych pracować niż dostępnych miejsc. Zjawiskiem bezrobocia. Problem braku zatrudnienia może nas dotknąć na różnym etapie życia. Przyczyny znalezienia się w takiej sytuacji mogą być zróżnicowane
i z całą pewnością złożone.

Więcej...

Nie taki diabeł straszny …. słów kilka o Assessment Center

Poszukując pracy możesz zetknąć się z wieloma różnymi sposobami rekrutacji i selekcji pracowników. Jednym z nich – coraz popularniejszym wśród pracodawców – jest metoda Assessment Centre. Jej anglojęzyczna nazwa i złożoność stosowanych w jej ramach procedur i zadań często budzą niepokój u osób zaproszonych na sesję AC. Tymczasem Assessment Centre jest metodą, dzięki której możesz nie tylko otrzymać wymarzoną pracę, ale również sprawdzić swoje kompetencje, poznać swoje mocne i słabe strony oraz zdobyć doświadczenie, które przyda Ci się nie tylko w kolejnym procesie rekrutacyjnym, ale również w przyszłej pracy. Warto więc poznać ją bliżej.

Więcej...

Niepełnosprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych bywa bardzo często przedmiotem wielorakich dyskusji. Mowa w nich nie tylko o rynku pracy ale również o możliwościach kształcenia się osób z niepełnosprawnością. Oczywiście kwestia zdobywania wykształcenia, a co za tym idzie, podnoszenia kwalifikacji, jest sprawą indywidualną każdego z osobna. Warto jednak, aby pokonywać swoje słabości, realizować plany, a przede wszystkim dążyć do wyznaczonego celu.

Więcej...

Służba w Policji – szansą rozwoju zawodowego i osobistego dla młodych ludzi

Polska Policja jest instytucją powołaną do służenia społeczeństwu poprzez ochronę jego bezpieczeństwa, głównie przed bezprawnymi zamachami, oraz ochronę istotnego dla funkcjonowania społecznego bezpieczeństwa i porządku publicznego[1].

Więcej...

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl