Artykuły 2013

Blaski porażek – jak uczyć się na błędach w drodze do sukcesu zawodowego?

Mówi się, że żyjemy w społeczeństwie osiągnięć, kulturze sukcesu. Sukces osobisty, finansowy, zawodowy - jakikolwiek -  stał się kluczem do ludzkiej egzystencji, celem samym w sobie, zagarnął wszystkie inne obszary pojęciowe o człowieku. Zapomnieliśmy o poszukiwaniu szczęścia, miłości, sensu życia, szukamy sukcesu, szukamy możliwości upajania się swoją doskonałością, poczuciem, że jesteśmy lepsi od kogoś innego. W zasadzie należałoby dodać, parafrazując słowa socjologa Zbyszko Melosika, że żyjemy w czasach „sukcesu w wersji instant”, im szybciej osiągniesz ów sukces i włożysz weń mniej wysiłku, tym lepiej. Wysiłek i ciężka praca zdają się nie pasować do naszej na nowo przepisanej rzeczywistości, w której wszystko jest podporządkowane sukcesowi. 

Więcej...

Nauka w parze z biznesem

Czy nauka może iść w parze z biznesem? Czy biznes może finansować naukę a nauka być dźwignią biznesu? Dziś to kluczowe pytania, które zadają sobie młodzi ludzie u progu kariery. Rynek pracy nie krąży już wyłącznie wokół przemysłu, teraz rynek stawa na usługi, innowacyjność, na nowe technologie. Nic dziwnego, że dziś wiele sukcesów, biznes zawdzięcza współpracy z środowiskiem naukowym.

Więcej...

Nie daj się zaskoczyć pracodawcy, czyli jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Spośród wszystkich etapów procesu rekrutacji, chyba żaden nie wzbudza tylu skrajnych emocji i obaw, co rozmowa kwalifikacyjna. Niemal każdemu, kto myśli o poszukiwaniu pracy, ten etap jawi się jako najtrudniejszy. Ma to swoje uzasadnienie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż jest to spotkanie oko w oko z osobą, która na podstawie 30 – 60minutowej rozmowy ma podjąć decyzję o naszym „być lub nie być” w firmie. Natomiast fakt, iż zostaliśmy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną świadczy, że nasz profil wykształcenia i kwalifikacji spełnia oczekiwania pracodawcy, a przynajmniej widzi on potencjał w naszej osobie. Połowa drogi już zatem za nami - teraz czas na to, aby upewnić pracodawcę, iż podjął słuszną decyzję. 

Więcej...

Czy planowanie własnej kariery zawodowej w zmieniającym się świecie ma sens?

Pewnie zgodzisz się ze mną, że młodzi ludzie w dzisiejszych czasach spotykają się  ogromną presją i często sprzecznymi komunikatami. Z jednej strony oczekuje się od nich już w gimnazjum podjęcia decyzji, co do swojej przyszłości zawodowej, toteż poprzez dokonanie wyboru szkoły, zaczynają definiować cele zawodowe, które chcą osiągnąć w przyszłości. Częstokroć nie mają oni jednak sprecyzowanych oczekiwań co do swojej kariery, ani też odpowiedniej wiedzy dotyczącej własnych predyspozycji lub nie myślą jeszcze na poważnie o przyszłości, a wyborów dokonują ulęgając panującym trendom lub podążając za tym, co wybrali znajomi. Większa część studentów ...

Więcej...

Pomysł + Wiedza = Biznes

Wykształcenie, umiejętności, kapitał - to solidna podstawa każdego biznesu.
A jednak, nie wszyscy potrafią odnaleźć się na rynku, dziś kluczami do sukcesu są dobre, innowacyjne pomysły i wiedza, która pozwoli wprowadzić w życie każdy plan.

Więcej...

Nowe źródła osobistych inspiracji na ścieżkach rozwoju

Niniejszy artykuł, stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat nowych źródeł osobistych inspiracji w rozwoju nie tylko osobistym, ale przede wszystkim zawodowym. Intencją przedstawienia zarysu aktualnego trendu w tym obszarze jest przybliżenie studentom i absolwentom szkoły metody mentoringu i coachingu. W niniejszym artykule analizuję nie tylko terminologię ale również metodologię tych metod. Coraz to nowsze, współczesne wyzwania wymagają bowiem stałego wzbogacania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych, a systematyczne dokształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych staje się niezbędne w realiach ciągle zmieniającego się rynku pracy.

 

Więcej...

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl