Artykuły 2012

Otwarci na mediację

Tacy powinni być młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy, bo mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w stosunkach pracy daje znacznie lepsze perspektywy funkcjonowania na rynku pracy niż brnięcie w walkę na drodze sądowej

Więcej...

Jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy

Poszukiwanie pracy przeniosło się prawie całkowicie do Internetu. Można tutaj szybko, bez wychodzenia z domu, znaleźć najwięcej aktualnych ofert pracy i praktyk i co najważniejsze od razu wysłać dokumenty aplikacyjne.

Internet jest ogromnym źródłem wiedzy o rynku pracy i pozwala nam łatwo dotrzeć do informacji o interesujących nas branżach i zapoznać się z profilami konkretnych  pracodawców. Wiedza o branży jest niezbędna z punktu widzenia planowanej kariery zawodowej. A wiedza o firmie stanowi ważny element przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, na której może być jednym z jej wątków.

Więcej...

„Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” jako Projekt przygotowujący studenta do pracy w policji oraz innych instytucjach chroniących bezpieczeństwo i porządek publiczny

Projekt realizowany przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Służb Publicznych „ASESOR” „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” jest doskonałym narzędziem przygotowującym studentów  do przyszłej pracy w systemie bezpieczeństwa państwa. Istnieje wiele argumentów, które za tym przemawiają.

Dzięki różnorodności tematycznej studenci nabędą orientację umożliwiającą dokonanie racjonalnego, najbardziej trafnego wyboru instytucji, z którą chcieliby związać wiele lat swojego życia zawodowego.

Więcej...

Młodzi na start!

Coraz więcej studentów, stawia na własny biznes. Unijne środki, szkolenia, warsztaty, czy akademickie biura karier - by wejść na rynek pracy, każdy sposób jest dobry. Pomocy dla młodych, bezrobotnych jest wiele. By osiągnąć sukces, wystarczą chęci i dobry pomysł.  

Więcej...

Współczesne tendencje w pomocy społecznej – standaryzacja pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach systemowego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszy artykuł, stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat współczesnych tendencji w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Intencją przedstawienia zarysu aktualnego trendu w tym obszarze jest przybliżenie studentom i absolwentom DWSSP „ASESOR” podejmowanych działań związanych ze standaryzacją usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Nowe wyzwania w pomocy społecznej wymagają bowiem stałego wzbogacania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych, a systematyczne dokształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych staje się niezbędne w realiach ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Więcej...

Pracownik administracyjny na współczesnym rynku pracy w generacji pokoleń X i Y

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się różnorodnością pracowników i pracodawców. I nie mam tutaj na myśli tylko różnic związanych z osobowością, cechami charakteru, temperamentem. Te elementy oczywiście występują i mają znaczenie w budowaniu relacji. Ja jednak chciałabym skupić się w niniejszym artykule na różnicach pokoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem generacji ludzi młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Z perspektywy studentów i absolwentów DWSSP ASESOR to zagadnienie wydaje się być najbardziej interesującym. 

Więcej...

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl