Artykuły 2011

Autoprezentacja w procesie rekrutacji – przekonaj do siebie pracodawcę i zdobądź wymarzoną pracę!

Autoprezentacja to inaczej sposób/próba komunikowania poprzez nasze wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania, kim jesteśmy albo za kogo chcielibyśmy być uważani przez innych. Zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym zależy nam aby przekaz był jasny i czytelny, aby nasze intencje odbierane były we właściwy sposób.

Więcej...

Kluczowe kompetencje na współczesnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora administracji publicznej

Wizerunek urzędów, instytucji państwowych w dzisiejszych czasach w dużym stopniu buduje czynnik ludzki. Oczekiwania społeczeństwa wobec pracowników służb publicznych są bardzo konkretne i jednoznaczne. Każdy obywatel oczekuje, że zostanie dobrze i profesjonalnie obsłużony przez miłego i cierpliwego urzędnika / urzędniczkę.

Więcej...

Współczesna rola i forma samokształcenia w doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych

Poruszając się po rynku pracy często nie zdajemy sobie sprawy z własnych atutów, nie znamy także wszystkich słabych punktów. Identyfikując swoje umiejętności i mocne strony oraz akceptując słabsze nabieramy większego zaufania do swoich możliwości. Należy pamiętać, że znajomość poziomu własnych kwalifikacji zawodowych, posiadanych umiejętności, preferencji dotyczących wykonywania określonej pracy oraz cech charakteru mogą pomóc w dokonaniu właściwego wyboru przyszłej pracy.

Więcej...

Skuteczne pomaganie – rola efektywnej komunikacji w pracy z drugim człowiekiem

Pracownik socjalny – istotą jest pomaganie

Praca socjalna jest to zawód[1], który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmocnienie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem.

Więcej...

Planowanie kariery zawodowej w administracji publicznej i pracy socjalnej

BRANŻA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRACY SOCJALNEJ zajmuje bardzo ważną pozycję na rynku pracy i  posiada zróżnicowaną i  interesującą ofertą dla młodych osób rozpoczynających karierę zawodową.

W administracji publicznej obok tradycyjnych stanowisk urzędniczych istnieje szereg nowoczesnych, atrakcyjnych i odpowiedzialnych funkcji, także menedżerskich.

Więcej...

Przez wolontariat, praktyki i staże do kariery zawodowej

Czas studiowania to nie tylko czas zdobywania wiedzy, egzaminów, zaliczeń. Warto wykorzystać ten okres na budowanie kapitału, który zaprocentuje w przyszłości. Nigdy nie jest za wcześnie, aby zdobywać doświadczenie, nabywać nowych umiejętności, rozwijać się.

Więcej...

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl