Aktualności

06.04.2018 - Rząd włącza przedsiębiorców do współpracy z edukacją

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje na konieczność ścisłej współpracy szkolnictwa z gospodarką. Pomoże w tym System Rad ds. Kompetencji, którego zadaniem są działania na rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb przedsiębiorców. Jednym z elementów Systemu jest Rada Programowa, do której nominacje wręczyła 4 kwietnia br. Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Więcej...

26.02.2018 - Konsultacyjna Rada Pracodawców w Instytucie Psychologii

W dniu 26 lutego 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie Konsultacyjnej Rady Pracodawców, organizowane przez Biuro Karier DSW. Uczestnikami spotkania były instytucje współpracujące z Instytutem Psychologii Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Więcej...

30.01.2018 - Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Więcej...

13.12.2017 - Kolejne spotkanie Konsultacyjnej Rady Pracodawców w DSW za nami

Tym razem tematem dyskusji był Społecznie Odpowiedzialny Biznes czyli CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Więcej...

17.11.2017 - Zaproszenie na spotkanie Konsultacyjnej Rady Pracodawców

W imieniu Władz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie Konsultacyjnej Rady Pracodawców (KRP), które odbędzie się 28 listopada br. o godzinie 11:30 w Centrum Konferencyjnym DSW przy ul. Strzegomskiej 55 w sali 111.

Więcej...

26.10.2017 - Jak polują headhunterzy?

Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje, że firmy zmuszone są konkurować o najlepszych kandydatów. Szczególnie trudno obsadzić stanowiska, które wymagają wąskiej, specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji. Mogą w tym pomóc headhunterzy. Jakie sposoby stosują, by znaleźć tych najodpowiedniejszych pracowników?

Więcej...

12.10.2017 - Polacy chcą pracować zdalnie. Bo szybciej, taniej i bez stania w korkach

81 proc. pracujących Polaków chciałoby decydować o swoim czasie pracy. Młodzi ludzie nie są już przywiązani do jednej firmy i nie chcą do niej chodzić codziennie. Wybierają pracę zdalną w domowym zaciszu lub w kreatywnych przestrzeniach. To kolejny etap rewolucji jaką na rynku pracy przeprowadza nowe pokolenie pracowników.

Więcej...

06.09.2017 - Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. dolnośląskim w lipcu 2017 roku.

W lipcu 2017 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.

Więcej...

29.06.2017 - Potrzebne ułatwienia w dostępie do funduszy unijnych

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku.

Więcej...

23.05.2017 - Młodzi w pracy: Jak ich przyciągnąć, zatrzymać i sprawić, by byli lojalnymi pracownikami?

Młodzi z pokolenia Z potrafią zmieniać pracę z dnia na dzień, nie przywiązują się do miejsca. Wyzwaniem więc jest to, by czymś ich przyciągnąć, zatrzymać oraz by ich "zlojalizować". Ale ostrożnie, bo jeśli czują nacisk autorytetu to się zniechęcają - mówi Marcin Fiedziukiewicz, prezes Jobsquare.

Więcej...

10.05.2017 - Employee advocacy, czyli polecenia pracowników mówią więcej o pracodawcy niż tysiąc reklam

Z badania SW Research wynika, że co trzeci pracownik chętnie zamieści w swoich kanałach social media treści firmowe, jeżeli będą one interesujące. Natomiast z danych ShareHire wynika, że jeden pracownik udostępniający ofertę pracy jest w stanie wygenerować nawet 200 wyświetleń. Jaki z tego wniosek dla pracodawców?

Więcej...

14.03.2017 - 9 faktów o NGO na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku zarejestrowana jest niemal co dziesiąta polska organizacja. Sektor w tym rejonie jest nieco młodszy, działa bardziej lokalne, ma trochę niższe przychody, jednak jego statystyczny obraz nie różni się znacząco od charakterystyki stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Można powiedzieć, że dolnośląskie wyróżnia się na tle innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia.

Więcej...

01.03.2017 - Rząd zwleka z uregulowaniem pracy sezonowej

„Dziennik Gazeta Prawna”: Rada Ministrów po raz kolejny nie zajęła się zasadami zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich do prac sezonowych. W rządzie już od kilku miesięcy trwa spór między ministrem pracy a ministrem rozwoju.

Więcej...

16.02.2017 - Planowane nowe regulacje dotacji przedszkolnej

MEN przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Więcej...

14.02.2017 - Bezpłatne szkolenie e-learningowe

Fundacja Sendzimira zaprasza na darmowy kurs e-learningowy "Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju". Zapisy do 17 marca 2017 roku.

Więcej...

26.01.2017 - Pilotażowe zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym

Rada Dialogu Społecznego (RDS) chce, by Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przetestowało zmiany w zakresie udzielania dofinansowania do kosztów kształcenia ustawicznego. Wspólne stanowisko partnerów społecznych dotyczy zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Jest on wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która służy nie osobom bezrobotnym, lecz już pracującym.

Więcej...

12.01.2017 - Marka pracodawcy a skuteczna rekrutacja

Portal Praca.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników badanie dotyczące opinii kandydatów na temat budowania przez firmy marki pracodawcy. Jedynie 18% ankietowanych potwierdza, że firma w której aktualnie pracują dba o dobry wizerunek w oczach pracowników.

Więcej...

28.12.2016 - Oto najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2017 r.

Wyższe składki ZUS, jednolity plik kontrolny. Jakie jeszcze zmiany dla przedsiębiorców od nowego roku?

Więcej...

09.12.2016 - Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Firmom sektora MŚP DAWG oferuje wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Więcej...

07.12.2016 - Współpraca biznesu i nauki. Od nich można się tego uczyć

Fluor oraz Politechnika Śląska w Gliwicach, Grupa Azoty i Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, PCC Rokita oraz Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, a także PKN Orlen i Politechnika Warszawska, filia w Płocku- to laureaci wyróżnienia „Dobre praktyki - biznes, szkolnictwo, nauka” przyznanych przez Grupę PTWP podczas konferencji Nafta/Chemia.

Więcej...

01.12.2016 - Fundacja Centrum CSR.PL

Misją fundacji jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR), rozumianej jako zobowiązanie przedsiębiorstw do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, w szczególności poprzez dobrowolne zobowiązania etyczne, społeczne i ekologiczne wykraczające poza minimum wyznaczone obowiązującymi normami prawa, realizowane także we współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej...

28.11.2016 - Ustawa o innowacyjności wchodzi w życie

Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne - to podstawowe rozwiązania dla przedsiębiorców planujących inwestować w badania i rozwój. Prezydent Andrzej Duda podpisał 23 listopada br. pierwszą ustawę o innowacyjności. Zdaniem Dolnośląskich Pracodawców, przyjęcie ustawy to dobry krok w kierunku zwiększenia prywatnych nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój. Ustawa prezentuje pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej firm.

Więcej...

27.10.2016 - Wystartował konkurs o tytuł Dolnośląskiego Przedsiębiorcy Społecznego Roku 2016

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają do składania nominacji w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2016”. Nominacje można składać do 14 listopada 2016 r.

Więcej...

19.10.2016 - Debata o potrzebach pracodawców na rynku pracy

Obecna sytuacja na rynku pracy stanowi dla pracodawców duże wyzwanie. Strukturalne niedopasowanie popytu i podaży pracy, trudności w dostępie do rozwiązań dofinansowujących kształcenie zawodowe, czy też tworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenia związane z angażowaniem pracodawców w konsultacje społeczne – to jedne z wielu przeszkód, nad którymi musimy wspólnie pracować.

Więcej...

06.10.2016 - VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 10-12 X 2016 r.

„Trzy dni dla innowacji” to hasło wiodące VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największego w Europie wydarzenia dla firm tego sektora. Kongres to trzydniowy cykl prestiżowych spotkań świata biznesu, skierowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką MŚP. Warsztaty, kilkadziesiąt sesji panelowych oraz debaty odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach od 10 do 12 października 2016 roku.

Więcej...

23.09.2016 - Minister nauki powołał Radę Narodowego Kongresu Nauki

52 uczonych powołał w środę minister nauki Jarosław Gowin do Rady Narodowego Kongresu Nauki (NKN), którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji reform w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Przewodniczącym rady został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej...

02.09.2016 - Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników bez podatku

Od 1 stycznia 2016 roku, do katalogu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, została dodana nowa pozycja dotycząca pracowników będących rodzicami.

Więcej...

25.08.2016 - Polska A i B: Na Wschodzie trudno znaleźć pracę. Na Zachodzie najwięcej rekrutacji

Z najnowszego Regionalnego Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service wynika, że historycznie utrwalony podział na Polskę A i B nie traci na znaczeniu na rynku pracy.

Więcej...

23.08.2016 - Dolnośląska Szkoła Wyższa została „Ambasadorem Polskiej Gospodarki”

W tym roku już po raz ósmy Business Centre Club zaprosiła polskich przedsiębiorców do udziału w ogólnopolskim konkursie „Ambasador Polskiej Gospodarki”. W tegorocznej edycji wyróżnione zostały firmy, które osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych. W wśród laureatów znalazła się Dolnośląska Szkoła Wyższa, która otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość”. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi 28 września br.

Więcej...

18.08.2016 - XVI Forum MSP „Stać się Pracodawcą Jutra” 15 września 2016 – II dzień Forum

W imieniu Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy Państwa zaprosić na wydarzenie jakim będzie XVI Forum MSP. Podobnie jak w ubiegłych latach II dzień Forum w całości poświęcony zostanie tematyce kapitału ludzkiego w organizacjach. II dzień Forum MSP odbędzie się 15 września br. (czwartek) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Udział w Forum jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.

Więcej...

12.08.2016 - Potwierdzone kwalifikacje w jednym miejscu

Ruszył Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), dzięki któremu informacje o kwalifikacjach będą łatwo dostępne w jednym miejscu dla wszystkich zainteresowanych, a dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami. Obecność kwalifikacji w ZRK będzie jednoznaczna z wiarygodnością oraz potwierdzoną jakością, którą zapewnią określone procedury.

Więcej...

12.08.2016 - Bezpłatne doradztwo dla firm - godzenie ról zawodowych i rodzinnych

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach", które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca - to się opłaca!". Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej...

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl