Włącz się w zmianę, zostań Ambasadorem CSR!

07-12-2016

Włącz się w zmianę, zostań Ambasadorem CSR!

Program Ambasadorów CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi, chcących nie tylko zdobywać nową wiedzę, ale przede wszystkim zmieniać rzeczywistość, działając na rzecz swojego środowiska lokalnego! Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Działając w programie bezpośrednio wspierasz ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Stajesz się propagatorem zmian społecznych w swoim regionie. Edukuj innych razem z nami! Buduj społecznie odpowiedzialny biznes!

CSR to zasady takiego funkcjonowania biznesu w społeczeństwie, które służy nie tylko firmom ale i ich otoczeniu- środowisku naturalnemu i społeczeństwu.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie Ambasadorów CSR?

Jest to jedyny w Polsce tak prestiżowy program edukacyjny dotyczący CSR!

Przed Ambasadorami:
-udział w seminariach, spotkaniach z praktykami i teoretykami zajmującymi się CSR,
- kontakty ze światem biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych z całej Polski,
- organizacja wydarzeń edukujących o CSR w swoich środowiskach lokalnych,
- nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi CSR.

Ponadto, najaktywniejsi Ambasadorzy CSR mają szansę na:
- atrakcyjne nagrody
- uczestnictwo w programie „Staże w CSR-ze” czyli płatny staż w firmie partnerskiej Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rekrutacja trwa do 9. stycznia 2017 r.!
Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź na www.lob.org.pl  (zakładka: Program Ambasadorów CSR)
oraz www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu
lub napisz do nas na adres:
marta.gorska@fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Jednym z najdłużej działających programów realizowanych przez FOB, a skierowanych do studentów jest Liga Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku odbędzie się XIII edycja, do której zapraszamy zainteresowanych tematyką CSR studentów.

Wróć

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Newsletter

07-12-2016 przez Sebastian Tarnawski

Włącz się w zmianę, zostań Ambasadorem CSR!

Program Ambasadorów CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi, chcących nie tylko zdobywać nową wiedzę, ale przede wszystkim zmieniać rzeczywistość, działając na rzecz swojego środowiska lokalnego! Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Więcej...

Wróć

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl