Projekt "Terenowa praca z młodzieżą"

15-11-2017

Stowarzyszenie Tratwa

trwa nabór do projektu

TERENOWA PRACA Z MŁODZIEŻĄ

Celem Projektu jest rozbudowa struktur terenowej pracy z młodzieżą we Wrocławiu.

Cykl szkoleniowy trwa od grudnia 2017 do lipca 2019 – zjazdy raz na trzy/cztery miesiące.

Zapraszamy osoby z doświadczeniem w pracy z młodzieżą, zainteresowane doskonaleniem zawodowym w obszarze animacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Liderem Projektu jest Internationale Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit e.V (ISMO), specjalista w streetworkingu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy środowiskowej z młodzieżą społecznie wykluczoną. Zajęcia będą prowadzone przez polskich i niemieckich specjalistów. Pomiędzy szkoleniami będą się odbywać działania praktyczne. Szkolenie będzie certyfikowane.

Tematyka zajęć: analiza przestrzeni społecznej, model pracy terenowej z młodzieżą, zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży, streetworking jako metoda pracy socjalnej, docieranie do nowych grup docelowych, praca grupowa i środowiskowa z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, praca projektowa i inne.

Praca terenowa z młodzieżą ma za zadanie zrozumieć świat nastolatków w kontekście socjalnym. Pozwala na docieranie z pomocą i wsparciem do młodych ludzi w miejscach ich przebywania.

Stowarzyszenie TRATWA dysponuje przestrzenią do eksperymentu na potrzeby projektu. Ośrodek Dąbie (Czasoprzestrzeń) i Pracownia Projektów Międzykulturowych Zajezdnia będą do dyspozycji uczestników.

Opiekunem merytorycznym projektu i jednym z prowadzących będzie Frank Dölker - wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Wyższej w Fuldzie; wykładowca akademii Bundesakademie für Kirche und Diakonie w Berlinie i przewodniczący stowarzyszenia Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit  e. V. Deutschland - www.frankdoelker.de

Więcej informacji na stronie www.pracowniazajezdnia.pl

Zgłaszać się można telefonicznie lub mailowo:

Ewa Wieczorkowska: ewieczorkowska@tratwa.org  (508 676 226)

Wojtek Staniewski: wojtek@tratwa.org (519 338 733)

Terminy szkoleń na rok 2017/2018:

1.) 07.12. - 08.12.2017

2.) 22.03. - 23.03.2018

3.) 28.06. - 29.06.2018 

4.) 04.10. - 05.10.2018 

Terminy trzech zajęć w roku 2019 zostaną ustalone razem z grupą najpóźniej w czerwcu 2018 r.

Opłata uczestnictwa za każde dwudniowe seminarium wynosi  50 PLN (do zapłaty przed seminarium na konto Stowarzyszenia TRATWA).

Zajęcia odbywać się będą w ośrodku Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, ul. Legnicka 65, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 18.00. Zajęcia będą tłumaczone.

Harmonogram działań pomiędzy zjazdami zostanie ustalony z uczestnikami w trybie indywidualnym.

Wróć

Napisz do nas na adres: biuro.karier@dsw.edu.pl

Newsletter

15-11-2017 przez Monika Gasztych 2

Projekt "Terenowa praca z młodzieżą"

Stowarzyszenie TRATWA rozpoczęło nabór do kolejnego projektu "Terenowa praca z młodzieżą", który skierowany jest do osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w obszarze animacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Więcej...

Wróć

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl